Program „Pierwszy Kosz”, którego organizatorem jest Akademia Koszykówki „Młode Żubry” Białystok, we współpracy z Miastem Białystok zainaugurował swoją działalność w 2018 roku i cieszył się wielkim zainteresowaniem wśród uczestników.

Dyrektorzy białostockich szkół podstawowych, nauczyciele oraz przede wszystkim dzieci biorące udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych w ramach Pierwszego Kosza wykazywały wielki zapał i radość w podczas trwania eventów. W placówkach, w których mieliśmy okazję gościć, do tej pory w wzięło udział ponad 1000 dziewczynek i chłopców.

Oferta Pierwszy Kosz ma na na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Białegostoku połączone z realizacją autorskiego projektu profilaktyki przeciwalkoholowej przygotowanego przez Akademię Koszykówki "Młode Żubry" Białystok.

Po dwóch latach działania projektu PIERWSZY KOSZ jesteśmy przekonani o potrzebie funkcjonowania takich inicjatyw. Pierwsze działania, które przeprowadziliśmy w 2018 roku, to tylko kropla w morzu potrzeb w promocji zdrowego stylu życia, zorganizowania wolnego czasu dzieciom z białostockich przedszkoli oraz klas 1-3 szkół podstawowych. 

 

logo PL BLM

Swoją działalność chcemy rozszerzyć na białostockie przedszkola, w których warto zacząć wprowadzać odpowiedni przeprowadzone zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz budować świadomość zdrowego stylu życia. Z wielką nadzieją chcielibyśmy wystartować z kontynuacją naszej oferty PIERWSZY KOSZ, poprzez zorganizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych, mini turniejów oraz imprez sportowych mających na celu szerzenie profilaktyki antyalkoholowej połączonych z realizacją programów profilaktyki antyalkoholowej.

Jednym z kluczowych elementów projektu jest organizacja BIAŁOSTOCKIEJ LIGI MINIKOSZYKÓWKI - PIERWSZY KOSZ, która odbywać się będzie cyklicznie w szkołach podstawowych, które zgłosiły chęć udziału w projekcie. Uczestnikami ligi będą reprezentacje szkół podstawowych zgłoszonych do rozgrywek.

Białostocka Liga Minikoszykówki, to innowacyjny projekt na skalę całej Polski. Za udział w zajęciach w ramach projektu Pierwszy Kosz oraz Białostockiej Ligi Minikoszykówki nie przewidujemy pobierania jakichkolwiek opłat dzięki wsparciu przez Miasto Białystok naszej inicjatywy.